ΘΑ ΣΕ ΑΓΑΠΑΩ, ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ

      Συχνά πάρα πολλοί γονείς προβληματίζονται με την  οριοθέτηση των παιδιών τους. Τα όρια ποικίλλουν και σχετίζονται ενδεικτικά με τη διατροφή, τη συμπεριφορά, τον ύπνο και γενικά το πώς αλληλεπιδρά στις σχέσεις με τους συνομήλικους αλλά και με τους ενήλικες. Η οριοθέτηση προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή των γονέων, συμβάλλει στην ομαλή ανάπτυξη των παιδιών και χρειάζεται να  προσαρμοστεί στις αναπτυξιακές ανάγκες του παιδιού. Τα όρια πρέπει να έχουν στόχο την φροντίδα και την προστασία του παιδιού από υπαρκτούς κινδύνους αλλά τις περισσότερες φορές έχουν στόχο την ομαλή ψυχοσυναισθηματική  ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου όπως είναι η συναισθηματική νοημοσύνη.

      Μέσα από τα όρια το παιδί μαθαίνει και έρχεται σε επαφή από νωρίς με περιορισμούς και όρια που τίθενται πλέον στο κοινωνικό πλαίσιο.  Είναι πολύ σημαντικό τα όρια που θέτουν οι γονείς  να είναι ευέλικτα και  κατανοητά στα παιδιά, χωρίς να θεωρούνται περιορισμός ή απαγόρευση που παραπέμπει σε κάτι καταπιεστικό ή/και καταναγκαστικό. Τα όρια υποδηλώνουν ενδιαφέρον, αγάπη και φροντίδα για το παιδί και για αυτό το λόγο χρειάζονται να είναι ελαστικά. Η αγάπη των γονέων προς τα παιδιά δε θα πρέπει να συνδέεται με την τήρηση των ορίων «θα σε αγαπάω μόνο αν είσαι καλό παιδί».

       Όταν τίθενται τα όρια, τα παιδιά πρέπει να καταλαβαίνουν το λόγο και τη σημασία τους. Για να γίνει το όριο αντιληπτό στο παιδί  οι γονείς χρειάζεται να εξηγούν απλά, κατανοητά αλλά και σταθερά τη σημασία του. Το όριο βοηθάει στην ομαλή συναισθηματική, ψυχολογική και κοινωνική ζωή του παιδιού και του εφήβου και ενδεχομένως πιο μελλοντικά. Επομένως το να λέμε «όχι» στο παιδί μας μπορεί να είναι η δύσκολη οδός όμως μακροπρόθεσμα τα αποτελέσματα είναι πολύ πιο θετικά από το να αποδεχόμαστε άνευ ορίων οποιαδήποτε συμπεριφορά. Η αγάπη και η αποδοχή είναι άνευ όρων αλλά η στάση των γονέων απέναντι στα παιδία είναι με όρια. Ας θυμόμαστε ότι δεν υπάρχει γονέας που να μην κάνει λάθη, αντίθετα οι σωστοί γονείς είναι εκείνοι που μαθαίνουν και βελτιώνονται μέσα από τα λάθη τους.