ΘΑ ΣΕ ΑΓΑΠΑΩ, ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ

      Συχνά πάρα πολλοί γονείς προβληματίζονται με την  οριοθέτηση των παιδιών τους. Τα όρια ποικίλλουν και σχετίζονται ενδεικτικά με τη διατροφή, τη συμπεριφορά, τον ύπνο και γενικά το πώς αλληλεπιδρά στις σχέσεις με τους συνομήλικους αλλά και με τους ενήλικες. Η οριοθέτηση προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή των γονέων, συμβάλλει στην ομαλή ανάπτυξη των παιδιών και χρειάζεται να  προσαρμοστεί στις αναπτυξιακές ανάγκες του παιδιού. Τα όρια πρέπει να έχουν στόχο την φροντίδα και την προστασία του παιδιού από υπαρκτούς κινδύνους αλλά τις περισσότερες φορές έχουν στόχο την ομαλή ψυχοσυναισθηματική  ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου όπως είναι η συναισθηματική νοημοσύνη.

Read More